2018-02-17
Home
Chetnik albums
Chetnik lyrics
Patriotic albums
Patriotic lyrics
Mission
Press
Contact
Shop
 
 
             
      Srpski     English
 
  design
 

     
 
PATRIOTIC LYRICS
 
     
   
     
 

From re!

 
 

From recording OJ LANE RADOVANE (2008)

OJ LANE, RADOVANE
(Milan Mića Petrović)

Stigle vesti na sramotu našu,
Oteli nam Karadžića Rašu.
Chorus:
Oj lane, Radovane,
Mi smo s' tobom,
Sivi tiću, Karadžiću.

Misli vlada, drske ulizice,
Će zasiti zapadne varljivce.
Chorus:

Ova klika kome treba više,
Će prodaje sve što srpski diše.
Chorus:

Kako s’ Rašom tako će sa nama,
Nekog prije, nekoga kasnije.
Chorus:

Radovane nek ti Bog pomaže,
Spasio si što se spasti može.
Chorus:
 
Šta bi Srpska da te nije bilo?
Srpsko bi se ime ugasilo.
Chorus:

Zar tuđinci Srpstvo da rasture,
Ne daj’mo se ni za kakve pare.
Chorus:
 
Još te važi ona naša prava,
Samo sloga Srbina spašava.
Oj lane, Radovane,
               Mi smo s'tobom,             
Sivi tiću, Karadžiću.
 
Oj lane, Radovane,
Mi smo s'tobom,
Srpski tiću, Karadžiću!

 

From album SONGS OF SERBIAN HISTORY (1980)

1. HAJDUK VELJKO
(S?. S?. Mokranjac)

Knjigu piše Mula-paša, haj, haj, haj, haj
Mula-paša iz Vidina
Pa gu šalje u Negotin,
U Negotin, Hajduk-Veljku:
Čuli mene Hajduk-Veljko, haj, haj, haj, haj
Da mi dadeš Negotina,
Negotina od Krajina.
Ako li mi ti ne davaš,
Popritegni logorete,
Logorete, topovete.
Će ti ide silna vojska,
Silna vojska tri pašeta.
Prvi paša Gušanac-Ali,
Drugi vezir Berkovački,
Trći vezir Mula-paša.
A to Veljko aber nema.

A to Veljko aber nema, haj, haj, haj, haj
Pa se penje na čardake,
Na čardake Baba Finka.
Tu mu svira lautari,
Dilber-Stana divan stoji,
Divan stoji, čašu služi.
Pije Veljko aber nema!

Pa govori Hajduk-Veljko, haj, haj, haj, haj
I ja imam silnu vojsku,
Silnu vojsku, tri nahije.
Prva nahija Šumadija,
Gde udari ne prevari.
Druga nahija Ugurjani,
Ugurjani sa šešani,
Kud udare ne grešaje.
Treća nahija ljuta Krajina,
Ljuta Krajina baš Negotin,
Sve hatlije, pusatlije.
Kud god prođe polje širi,
A kud bije sokak pravi.
Pije Veljko aber nema.

Glavu dajem Krajinu ne dajem,
Haj, haj, haj, haj!

 

2. OD BOSNE
(anonymous)

Od Bosne se turska vojska silna, ljuta diže,
Sablja seva, puška puca, četa, četu stiže.
A Drina se plačem guši, Mačva teško diše,
Jadar s' njome i Pocerje i Šabac uzdiše.

Oblak se vije, sunce se krije Srbiji.

S' Deligrada, Negotina i Kladova tutnji,
A Morava predaje se, gorke sudbe slutnji.
Već i Petki javljaju se silna groma glasi,
Beogradu udaraju grozna roka časi.

Suze ah, lije i prsi bije Srbija.

Bolan Đorđe u Topoli na postelji leži,
Desna ruka klonula mu, Turčin s' većma ježi.
Već pogibe hrabri Veljko, pade desno krilo,
Ustava se provalila, bura prodre silno.

Jauk se čuje, vrag lance kuje Srbiji.

 

3. SRPSKO ORO
(Zarija Popović)

Oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro!
Aaj, aj, aj.
Srbi braćo zberimo se, sakupimo sa svih strana,
Poletimo, za ruke se uvatimo, povedimo,
Poskočimo srpskom pesmom i sviralom:
Pa ma bilo gajdunicom il' sviralom il' dudukom,
Il' gajdama il' diplama, il' kavalom il' šupeljkom,
Karabama, mešnicama, tamburicom il' šarkijom,
Bugarijom il' guslama, dvojnicama, dvojankama,.
Svirale su ove srpske, ma koja bi zavrždala.
Srce srpsko igrat' oće, jer svirale srpske kažu:
De god svire, oro biće!

Oro, oro, oro, oro, oro!
Oro igra na vo Šara, pa se vata i Vardara,
U glas momci i devojke.
Pesmu poju, podskakuju,
Srbadija oro vodi, oro vodi i navodi:
Srbi braćo aj'te brže! Aj'te brže svi u oro:
Iz Srbije, Šumadije, Crne Gore i Kotora,
Bosne mile sa Krajinom, Krajišnici Srbi braćo!
Dalmatinci, Ercegovci! Dubrovčani sinci dragi!
Maćedonci i Slavonci! Banaćani i Bačvani!
Sremci dragi i Baranjci!

I svi drugi iz dolina, ka i oni sa planina,
S' Velebita i sa Šara, sa Babune i Lovćena,
Sa vr' Koma i Vitoša, s' Kopaonika i Rudnika,
Sa Jastrebca i Venčanca, sa Avale i Nerečke,
S' Peristera i sa Niča, s' Galičice i Pajaka,
Prokletije, Romanije
I sa Rtnja i Perina, sa Kosmaja i sa Cera,
I sa Fruške ''Svete Gore''.
Ka i oni, ka i oni iz dolina,
Oko Save, oko Save i Morave,
Blage Drave i Nišave i Dunava i Vardara,
I Bojane i Neretve,
Oba Drima i Primorja, Strume, Strume i Strumice
I Timoka ''Zlatnoga Potoka'',
Bosne kršne, Bosne i Vrbasa,
Drine, Une i Cetine,
I svi redom naokolo,
Skupimo se, poigrajmo Srbijansko oro, kolo.

Povedimo samo srpski, zasvirajmo banatski!
Poigrajmo sremački! Popevajmo moravski!
Poskočimo vardarski! Usitnimo timočki!
Zagudimo ibarski!
Aj, aj! Srbi braćo! Aj, aj Srbi braćo!
Zberimo se, sakupimo sa svih strana poletimo,
Za ruke se u'vatimo, povedimo,
Poskočimo srpskom pesmom i sviralom.
Pa ma bilo gajdunicom il' sviralom il' dudukom,
Il' gajdama il' diplama il' kavalom il' šupeljkom,
Karabama, mešnicama, tamburicom il' šarkijom,
Bugarijom il' guslama, dvojnicama, dvojankama.
Oro, oro, oro, oj!

 

4. ONAMO, ONAMO
(words: Nikola I Petrović-Njegoš—music: Davorin Jenko)

Onamo, onamo... za brda ona,
Govore da je razoren dvor
Mojega cara; onamo, vele,
Bio je negda junački zbor.

Onamo, onamo ... da viđu Prizren!
Ta to je moje – doma ću doć'!
Starina mila tamo me zove,
Tu moram jednom oružan poć'.

Onamo, onamo ... sa razvalina
Dvorova carskih vragu ću reć':
''S' ognjišta milog bježi mi, kugo,
Zajam ti moram vraćati već''.

Onamo, onamo... za brda ona
Kazuju da je zeleni gaj.
Pod kim se dižu Dečani sveti:
Molitva u njih prisvaja raj.

Onamo, onamo ... za brda ona,
Gdje nebo plavo savija svod;
Na srpska polja, na polja bojna,
Onamo, braćo, spremajmo hod!

Onamo, onamo ... za brda ona
Pogažen konj'ma klikuje Jug:
''U pomoć, dijeco, u pomoć, sinci,
Svetit' me starca – svet vam je dug!''

Onamo, onamo ... sablji za stara
Njegova rebra da tupim rez,
Po turskim rebrim'; da b'jednoj raji
Njom istom s' ruku ras'jecam vez!

Onamo, onamo... za brda ona
Milošev, kažu, prebiva grob!
Onamo pokoj dobiću duši,
Kad Srbin više ne bude rob.

 

5. OJ SRBIJO MILA MATI
(Vojteh Šistek)

Oj Srbijo, mila mati,
Uvek ću te tako zvati;
Mila zemljo, mili dome,
Na srcu je slatko tvome.

Srećno živet' k'o u raju,
Gde miline večno traju.
U tebi ću, srećno tek
Provoditi ovaj vek.

Podigni se mati mila,
Da nam budeš što si bila,
Jer si dugo robovala,
Dugo suze prolivala.

Sunce ti se već rodilo,
Koje ti je zašlo bilo.
Na kriocu, svagda tvom,
Uteha je srcu mom!

 

6. BOŽE PRAVDE
(words: Jovan Đorđević – music: Davorin Jenko)

Bože pravde, ti što spase
Od propasti do sad nas,
Čuj i od sad naše glase
I od sad nam budi spas!

Moćnom rukom, vodi, brani
Budućnosti srpske brod,
Bože, spasi, Bože hrani
Srpskog Kralja, srpski rod!

Složi srpsku braću dragu
Na svak' dičan, slavan rad:
Sloga biće poraz vragu,
A najjači srpstvu grad!

Nek na srpstva blista grani
Bratske sloge zlatan plod.
Bože, spasi, Bože hrani
Srpskog Kralja, srpski rod!

Nek na srpsko vedro čelo
Tvog ne padne gnjeva grom,
Blagoslovi Srbu selo,
Polje, njivu, grad i dom!

Kad nastupe borbe dani,
K' pobedi mu vodi hod,
Bože, spasi, Bože hrani
Srpskog Kralja, srpski rod!

Iz mračnoga sinu groba,
Srpske krune novi sjaj,
Nastalo je novo doba,
Novu sreću, Bože, daj!

Kraljevinu srpsku brani,
Petvekovne borbe plod.
Srpskog Kralja, Bože, hrani,
Moli ti se srpski rod!

 

7. SRBIJANCI I BOSANCI
(anonymous)

Srbijanci i Bosanci, sokolovi sivi,
Povedite kolo novo nek' se svijet divi.
U tom kolu spas je roda
Ljubav, bratstvo i sloboda.
Napred stupaj, mačem lupaj,
Ura, napred stupaj!

Grom za gromom, top za topom,
Urlik na sve strane,
Srbijanci i Bosanci svoju zemlju brane.
U toj bitci spas je roda,
Ljubav, bratstvo i sloboda.
Napred stupaj, mačem lupaj,
Ura, napred stupaj!

Srbijanci i Bosanci potecite žurno,
Jer vas veća slava čeka u to vreme burno.
Glas viteškog čujmo Kralja,
Aleksandra, gospodara,
Napred stupaj, mačem lupaj,
Ura, napred stupaj!


8. DOLINE TUTNJE
(Berić)

Doline tutnje, a gora ječi
I grokću puške, bije se boj.
Dodija ropstvo i ljuta patnja,
Srbin se diže za narod svoj.

Dušmanska ruka pali i ruši,
U ognju plamti selo i grad.
Sunašce jarko s' neba se kloni,
Neće da gleda taj golem jad.

Nesloge klete bilo je dosta,
Dosta je razdor davio nas.
Sloga nek' staru podigne slavu,
U slozi leži Srbinu spas.

Slobode zlatne, sunašce jarko,
Celome Srpstvu sini što pre.
Za tebe Srbin krvcu je lio,
Za tebe živi, za tebe mre.

 

9. NARODNI ZBOR, Hej Trubaču
(Josif Marinković)

Hej trubaču s' bujne Drine,
De zatrubi zbor!
Nek' odjeknu Šar planine,
Lovćen, Durmitor!
I nek' Drina jekne Savi,
Nek' Sava jekne Dunavu,
Dunav bujni, Tisi, Dravi.
U boj! U slavu!
Nek' se bojni jeci ore,
Kroz sve gore čak na more.
Gde viteška srca biju
Oj, na more, na Adriju.
??, na more, na Adriju!

Hej narodni barjaktaru
Razvi barjak tvoj,
Na zborištu, na Vračaru,
Kupi narod svoj.
Sve oružju bojnom vične,
U bojne slike te,
Narodne naše dične,
Naše hrabre vojnike!
I gde god je jošte koja,
U junaka mišca jaka,
Neka dođe biće boja,
Ljuta boja i megdana,
Od Adrije do Balkana.
Nek se Istok sav zatrese
I nek' ropske lance strese,
Srbadija Dušanova!

Hej trubaču s' bujne Drine,
De zatrubi zbor!
Nek' odjeknu Šar planine,
Lovćen, Durmitor!
I nek' Drina jekne Savi,
Nek' Sava jekne Dunavu,
Dunav bujni, Tisi, Dravi,
U boj! U slavu!

Hej trubaču, de zatrubi zbor!
De zatrubi zbor!

 

10. VETAR DUVA GORA SE PROLAMA
(anonymous)

Vetar duva, gora se prolama,
Kraljica se s' decom razgovara.

Deco moja, sirotani mali,
Rano ste mi bez oca ostali.

Kralju Pero, moje milo dete,
Rano su ti prišili palete.

Suze lije na kamen studencu,
Pismo piše Kralju na Oplencu.

Ustaj Kralju iz grobnice svoje,
Da ti vidiš siročiće tvoje.

Ustaj Kralju iz debelog hlada,
Da ti vidiš ko Srbijom vlada.

 

11. U PROLEĆNJE JUTRO
(Tanasije Mladenović)

U prolećnje jutro, prođoh selom davno,
U bašti je njenoj mirisao cvet.
Ja ostavi majku, dom i selo ravno,
I burom ponet, odoh u svet.

Doline i reke od sela me dele,
Mili Bože počuj molitve mi glas.
Jednom još da majci ljubim ruke svele,
Jednom još dragoj da grlim stas.

Nad mladost i sreću, jesen mi se svila,
Brzo me je proš'o mog života raj.
Daleko si majko, ljubo, sejo mila,
Daleko mi je moj rodni kraj.

Ah, pesmo moja, ti na tvome krilu,
Ponesi mi suzu i ponesi vaj.
Pozdravi mi majku, ljubav, seju milu,
Mio i dragi zavičaj.

 

From album KO TO KAŽE, KO TO LAŽE, SRBIJA JE MALA? (1984)

1. NEKI PITAJU ZAŠTO
(words/music: Milan Mića Petrović - chorus: Jovan Jovanović-Zmaj)

Neki pit'u zašto, kao da ne zanju,
O prošlosti slvanoj Srbi još pevaju.
Moćno Srbin peva, al' ga vođstvo bruka,
Od Srpstva još osta sedam pašaluka.
chorus:
Ej, što Srbin jošte živi, kraj svih zala,
Pesma ga je održala njojzi hvala.

Rado Srbin peva, odavno svi znaju,
Za Srpstvo i pravdu i Jugoslaviju.
Baš mnogo smo dali, nikog da ne vređa,
Al' nebraća, zna se, okrenuše leđa.
chorus:

Hvala čika Jovo na te mudre reči,
Od danas je pesmin zadatak još veći.
U ovome veku hladna stvarnost čeka,
Mali narodi nestaju za veka.
chorus:

 

2. SRPSKA SE TRUBA S' KOSOVA ČUJE
(anonymous)

Srpska se truba s' Kosova čuje,
Srbina svakog da obraduje.

Ustajte Srbi truba vas zove,
Da osvetite Kosovo Polje.

Da osvetite Cara Lazara,
Sve Jugoviće, Bogdana stara,
Ivana, Milana, Miloša lava,
Srbinu svakom neka je slava!

Ustajte Srbi truba vas zove,
Da osvetite Kosovo Polje.
Ustajte Srbi truba vas zove,
Opet je srpsko Kosovo Polje.


3. KO TO KAŽE,  KO TO LAŽE
(anonymous)

Ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala?
Nije mala, nije mala, tri put' ratovala.

Dvanaeste, dvanaeste, udri na Turčina.
Trinaeste, trinaeste, udri Bugarina.

Četrnaeste, četrnaeste, Švaba udario.
Osamnaeste, osamnaeste, bitku izgubio,
Osamnaeste, osamnaeste Srbin pobedio.

Četrdeset prve, četrdeset prve, Hitler udario.
Četrdeset pete, četrdeset pete, bitku izgubio.
Ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala?

 

4. OD KRUŠEVCA DO KOSOVA
(Mihajlo Milovanović/Ratomir Ivanović)

Nedaleko od reke Rasine
I Jastrepca, visoke planine,
Kao bašta rascvetanih ruža,
Grad Kruševac, svima ruke pruža.

U njemu je sablja Obilića,
Carska kula, spomen Jugovića.
Lazarica ponosita stara,
Srpskoga je pričestila Cara.

Lepi grade bilo je to davno,
Kad su Srbi izginuli slavno.
Na Kosovu izgubiše glavu,
Da bi srpsku sačuvali slavu.

Istorija pamtiće dok živi,
A Srbin će tebi da se divi.
Istorijsko ti si nam bogatstvo,
Oj Kruševcu, Lazarevo carstvo.

 

5. IGRALE SE DELIJE
(words: Milorad Petrović Seljančica—muzika: Božidar Joksimović)

Igrale se delije,
Na sred zemlje Srbije.
Sitno kolo, do kola,
Vilo se do Stambola.

Svira frula iz dola,
Frula moga sokola.
Sitno kolo, do kola,
Vilo se do Stambola.

Čulo se do Stambola,
Carskog grada ohola.
Igra kolo, do kola,
Ne haje za Stambola.

 

6. OJ SRBIJO MATI
(anonymous)

Oj Srbijo mati
Nemoj tugovati!
chorus:
Zovi, samo zovi,
Svi će sokolovi,
Za te život dati!

Srem, Banat i Bačka,
Tri srca junačka!
chorus:

Herceg, Bosna, Lika
To je naša dika!
chorus:

Kordun, Dalmacija
I Južna Srbija!
chorus:

Slavonija mila,
Većno srpska bila!
chorus:

Sandžak, Crna Gora,
Do Jadranskog mora!
chorus:

 

7. MILI GRADE NIŠU
(J. Rašić)

Mili grade Nišu, kraj Nišave,
Pokraj tebe stoje dve tvrđave.
Jedna je iz doba Nemanjića,
A druga je hrabrog Sinđelića.

Pokraj Niša stoji spomen stari,
I slovima Sinđelića hvali.
Dosta pesme o njemu pevaše,
Oj Srbine voljeni junače.

S' Turcima si dosta ratovao,
A narodom srpskim vojevao.
Tvoje ime srpski duh uzdiže,
O tvome junaštvu istorija piše.

 

8. MARŠ ''NA DRINU''
(words: Miloje Popović-muzika: Stanislav Binički)

U boj, krenite junaci svi,
Kren’te iI ne žal’te život svoj,
Cer da čuje tvoj,
Cer nek' vidi boj
A reka Drina, slavu, hrabrost
I junačku ruku oca, sina.

Poj, poj, Drino vodo hladna ti,
Pamti, pričaj kad su padali,
Pamti hrabri stroj
Koji je pun ognja, silne snage,
Proterao tuđina sa reke naše drage.

Poj, poj, Drino pričaj rodu mi,
Kako smo se hrabro borili,
Pevao je stroj, vojev’o se boj,
Kraj hladne vode,
Krv je tekla,
Krv se lila Drinom zbog slobode.


9. OPROSTI MI BRATE MILI
(Milan Mića Petrović)

Oprosti mi brate mili,
Što sam zbunjen ja,
Jer sam dugo u tuđini,
Al' međ svojima.
Vidim mlađi Srbi služe se latinicom,
A Srpstvo je sve do skoro, sa ćirilicom.

Ko god dođe iz Srbije,
Dole gdeda, oči krije,
Sve što vidi, to ne vidi,
Sve što čuje, to ne čuje,
Veli: ''Čuj more, dobro mi je dok sam zdrav i živ'',
Šapće mi.

Kad god pitam novo-došlog,
Šta mi možeš reć?
Veli: ''Ne smem druže, jase vraćam,
Pazim svaku reč''.
More, ajd' da vidiš šta stekosmo, Srbi u tuđ svet.
''Nesmem druže, razumi me, jer čekam na let''.

Ko god dođe iz Srbije,
Dole gdeda, oči krije,
Sve što vidi, to ne vidi,
Sve što čuje, to ne čuje,
Veli: ''Čuj more, dobro mi je dok sam zdrav i živ'',
Šapće mi.

Vidim, svako voli svoj razgovor,
Ponosi se s' njim,
Iz Hrvatske, Slovinije,
Makedonije il' manjine.
Al' kad dođe Srbadija, nadaj joj se ti,
Da govori novi jezik - jugoslovenski.

Ko god dođe iz Srbije,
Dole gdeda, oči krije,
Sve što vidi, to ne vidi,
Sve što čuje, to ne čuje,
Veli: ''Čuj more, dobro mi je dok sam zdrav i živ,
Veruj mi''.

Kad ga pitam kako deca,
Koja im slava?
Velim, blago deci kad ih čuva
Svetitelj Sava.
Kaže on: ''Čekaj more, nije tako, zastareo si ti.
Sad je moda da se slavi ''Dan maldosti''.

Zar ginuše naši pretci,
Da čuvaju ime deci,
Da čuvaju Svetosavlje,
Pet stoleća robovanje?
''Znam, zna, sad je tako, skupoća je svud,
Nemaš kud.''


10. NEDO, NEDO
(anonymous)

Nedo, Nedo
Bela Nedo,
Nedo, Nedo, Nedo
Bela Nedo.

Što te pitam da mi kažeš:
Da l' minuše neki ljudi,
Neki ljudi iz Srbije,
Iz Srbije slobodije?

''Prominuše, neki ljudi,
Neki ljudi iz Srbije,
Provedoše silne Turke,
Nazli-pašu iz Prištine!''


11. OJ PODRINJU MILI ZAVIČAJU
(anonymous)

Oj Podrinju mili zavičaju,
U tebi je živeti milina.
Cer, Gučevo lepotom te krasi,
A sa Bosnom povezuje Drina.

Milina je pogledati,
Kad Podrinjci zaigraju,
A još lepše čuti pesmu
Kad Bosanci zapevaju.

Poznato je od davnine svima,
Slavno ime u Podrinju ima.
Slavno ime iz sela Tršića,
Srpskog pisca, Vuka Karadžića.

Milina je pogledati,
Kad Podrinjci zaigraju,
A još lepše čuti pesmu
Kad Mačvani zapevaju.

Do Jadra i Mačva bogata,
Vredi više od suvoga zalta.
Salaš selo i s' njim Crna Bara,
Hajduk-Stanka nekad je imala.

Milina je pogledati,
Kad Podrinjci zaigraju,
A još lepše čuti pesmu
Kad Mačvani zapevaju.

A do Mačve divna Pocerina,
A Valjevo podgorinu ima.
U Srbiji nema lepšeg kraja,
Od Podrinja moga zavičaja.

Milina je pogledati,
Kad Podrinjci zaigraju,
A još lepše čuti pesmu
Kad Valjevci zapevaju.
(Kad Mačvani zapevaju).


12. ČUJ DUŠANE
(anonymous)

Čuj Dušane tebe Srbi zovu,
Baci pogled slobodnom Kosovu.
Slobodni su i ujedinjeni,
Klanjaju se tvojoj svetoj seni.

Čuj Dušane Srbe sa svih strana,
Kosovska je kletva sa njih sprana.

Od Dunava, Tise, Drave, Save,
Bučne Drine i mutne Morave,
Od Vardara do plavog Jadrana,
Kliče Srbin Srca razdragana.

Da Bog živi Oslobodioca,
Aleksandra našeg dobrog Oca.

Banat, Bačka, pitoma Baranja,
Herceg-Bosna, Lika, Dalmacija,
Crna Gora, Srem i Šumadija,
Raška Stara i Južna Srbija.

Kliču složno, seni tvojoj hvala,
Za darove, slobodu i Kralja.


From album KOSOVO JE SRPSKA ZEMLJA (1989)

1.  KOSOVO JE SRPSKA ZEMLJA
(Milan Mića Petrović)

Ko to viče i poriče da Kosovo srpsko nije,
Jer crkve i manastiri svedoci su istorije.
chorus:  
Kosovo je srpska zemlja, istina se neda s'kriti,
Ponos naše dedovine i srpska će uvek biti.

Za krst i čast moga roda i njegove stare slave,
Od davnina pa do danas, srpske su tu pale glave.
chorus:

Nek' dušmani dobro znaju, Kosovo je srpsko, biće,
I ne gaze naše međe, Srpstvo gaji Obiliće.
chorus:


2. BRAĆO I GOSPODO
(anonymous)

Braćo i gospodo, od'brani junaci,
Evo vam se važni približuju danci:

Car je turski, Murat, silnu vojsku dig'o
I u našu zemlju, na Kosovo stig'o,

Poklisare posl'o da mu se predamo,
Danak i gradove i sve da mu damo! ....


3. SRPSKA VILA
(anonymous)

Od kako je srpska vojska,
U pohode odlazila,
Nije bitke zamećala,
Đe nijesam i ja bila.

Pa i ovog puta ja sam,
Gledala sa vrh Goleša,
Đe se srpska s' turskom silom,
Po Kosovu pomiješa.


4. ĐURĐIJINO KOLO
(Milan Mića Petrović)


5. AJ, BONA JELO
(anonymous)

Aj, bona Jelo, aman, bil' se  poturčila,
Aj, bil' ti svoje, aman, svece ostavila?

Aj, u Turčina, aman, malo sveca ima,
Dva bajrama, aman, u godini dana,
Aj, trijest dana, aman, šeher ramazana.

Aj, niko nema, aman, što Srbin imade,
Srbin ima, aman, svoju krsnu slavu,
Aj, krsnu slavu, aman, svetitelja Savu.


6. KNJIGU PIŠE KRALJ SRBIJE
(Ljubomir Bošnjaković)

Knjigu piše kralj Srbije,
A iz zemlje slobodije,
Pa je šalje turskom dvoru,
Padišahu na Bosforu.

Čuli mene Mehmed peti,
Srbija će da s' osveti.
Tražim carje Kumanovo,
Gračanicu i Kosovo.

Tražim Skoplje, srpski dvori,
Gde Car Dušan zakon stvori,
Tražim Prilep, grad junaka,
Prestonicu kralja Marka..

Ako Care nećeš dati,
Mi će mo se ljuto klati,
Dižem na te tri armije,
Sve junake i delije.

Svi su srca Obilića,
A života Jugovića,
Pa kad dignem te delije,
Nećeš stići do Azije.


7. SASTALE SE SESTRE DVIJE
(anonymous)

Sastale se sestre dvije,
Crne Gore i Srbije,
Hercegovka i Bosanka,
Dalmatinka i Ličanka,

I četiri Vojvođanke,
Srem, Baranje, Banat, Bačke,
To sve rodi srpska mati,
Srpkinjom će mo se zvati.

Srpstvo će se sjediniti,
Celom svetu dokazati,
Kad se srpska braća slože,
Što zamisli Srpstvo može!


8. ILIJINO KOLO
(Milan Mića Petrović)


9. DELIJA DEVOJKA
(anonymous)

Soko bira gde će naći mira.
Ne hte gori na visokoj jeli,
Već u doli de se šator beli.
Pod šatorom delija devojka,
Vino pije, ni brige je nije,
Pesme peva, a od glasa mila,
Čisto rastu na sokolu krila.
Na glas idu dvanaes' Turaka.
Pa besede deliji devojci:
''Kučko ljuta, delijo devojko,
Vino piješ, Turčinu se smeješ,
Pesme pevaš, Turčina ismevaš,
De nauči piti i pevati?''
Progovara delija devojka:
''Evo čuda, da besnih Turaka,
Kad pitate, pravo da vam kažem:
Dvorila sam dva srpska junaka,
Dva junaka: Miloša i Marka!
Od Marka sam piti naučila,
Od Miloša pesme zapevati,
Zapevati, Turke ismevati!''
Pa zaplamte munjom iz očiju
I poteže sablju dimiskiju.
Soko gleda, crveni se trava
I na travi dvan'est truskih glava,
Soko gleda, pa misli da sneva,
A devojka pije i popeva.


10. IDU DANI
(words: Petar Munjas-music: Milan Mića Petrović)

Idu dani, mač se kuje,
Glas slobode odjekuje.
Pokrajine Srba sviju,
Srpski barjak gordo viju.

Izrasli su gorostasi,
Trobojka im grudi krasi,
A Srpstvo im želje kiti,
To se ničim ne da kriti.

Idu dani, duh se budi,
Noć se gubi, zora rudi.
Izrasli su jablanovi,
Novi srpski vitezovi.

Izrasli su Srboljubi,
Vreli srpski rodoljubi,
Što u ropstvu barjak viju,
Za slobodu Srba sviju.

Idu dani sve su bliže,
Sve se budi, sve se diže.
A koga ti čekaš brate,
I drugi su mreli za te?

Probudi se, otrezni se,
Priberi se, osvesti se,
Idu dani svud se čuje,

Dan slobode na pragu je!
 

Copyright 2007. All rights reserved.